Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Worješkowy detektiw

Materialije

mały worješk (Haselnuss)

lupa


Přihot

Prjedy hač so hra započina, měło so ze wšěmi dźěćimi zwučować, kotra je jich lěwa ruka a kotra jich prawa.


Přewjedźenje

Jedne dźěćo so wuzwoli a je detektiw. Wone dóstanje lupu. Wšě tamne dźěći so do kruha wokoło blida zesydaja a połoža wobě ruce na blido. Detektiw čaka wonka před durjemi. Na signal kubłarki přińdźe wón nutř a dźěći praja zhromadnje: Detektiwo, praj nam tola, pod kotrej ruku so tón worješk chowa? Dźěći sej nětko njenapadnje worješk wot jednoho k druhemu suwaja. Detektiw běži z lupu w ruce wokoło blida a spyta wuhódać, hdźe worješk je, na přikład: Worješk je pod prawej ruku Heleny. Dźěći, kotrež njemóža hišće prawy a lěwy bok rozeznawać, pokazaja na wotpowědnu ruku a praja na přikład: Tu je worješk. Kubłarka wospjetuje: Worješk je pod prawej ruku Heleny. Potom je Helena detekiw. Jeli pak worješk spody ruki mjenowaneho dźěsća njeje, njech tutón hrajer detektiwej praji: Detektiwo, nimaš prawje, pytaj spěšnje worješk dale.

hruba motorika
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Worješkowy detektiw

Materialije

mały worješk (Haselnuss)

lupa


Přihot

Prjedy hač so hra započina, měło so ze wšěmi dźěćimi zwučować, kotra je jich lěwa ruka a kotra jich prawa.


Přewjedźenje

Jedne dźěćo so wuzwoli a je detektiw. Wone dóstanje lupu. Wšě tamne dźěći so do kruha wokoło blida zesydaja a połoža wobě ruce na blido. Detektiw čaka wonka před durjemi. Na signal kubłarki přińdźe wón nutř a dźěći praja zhromadnje: Detektiwo, praj nam tola, pod kotrej ruku so tón worješk chowa? Dźěći sej nětko njenapadnje worješk wot jednoho k druhemu suwaja. Detektiw běži z lupu w ruce wokoło blida a spyta wuhódać, hdźe worješk je, na přikład: Worješk je pod prawej ruku Heleny. Dźěći, kotrež njemóža hišće prawy a lěwy bok rozeznawać, pokazaja na wotpowědnu ruku a praja na přikład: Tu je worješk. Kubłarka wospjetuje: Worješk je pod prawej ruku Heleny. Potom je Helena detekiw. Jeli pak worješk spody ruki mjenowaneho dźěsća njeje, njech tutón hrajer detektiwej praji: Detektiwo, nimaš prawje, pytaj spěšnje worješk dale.

hruba motorika