Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Kotry sad to je

Materialije

sadoweho wobrazowe kartki abo přirodne sadowe družiny


Přihot

Sadowe wobrazowe kartki wućišćeć a laminěrować abo na twjerdu papjeru zlěpić.


Přewjedźenje

Při tutej hrě so nimo słuchanja a rěčenja wizuelne zaznaće (visuelle Wahrnehmung) spěchuje, dokelž maja dźěći prawy sad resp. prawu kartku pytać. Móžeće tež čerstwy sad wužić, kotryž na papjercowe talerje połožiće. Tak dźěći sadowe zapřijeća ze wšěmi zmysłami nazhonja.

Dźěći zestupaja so do kruha. Srjedźa na zemi leža sadowe wobrazowe kartki. Dźěći běhaja w kruhu a na signal kubłarki wone stejo wostanu. Wona praša so dźěći na přikład: Kotry sad je kulowaty a čerwjeny? Wón rosće w lěću a ma jednu póčku. Dźěćo, kotrež wotmołwu wě, placnje spěšnje do rukow. Wone wozmje sej sad a pomjenuje jón wótře. Je wotmołwa prawa, móže sej dźěćo kartku zdźeržeć. Jeli je wotmołwa wopak, kartku zaso wróćo połoži a druhe dźěćo wuzwoli prawu kartku a ju wótře pomjenuje. Je tež móžno, zo wopisuje kubłarka w swojim prašenju sad tak, zo su wjacore wotmołwy móžne. Štó so derje dokoławokoło sadu wuznaje?


Warianta

Nimo sadu hodźi so hra tež ze zežiwidłami a pječwom přewjesć, kiž wšědnje wužiwamy, na přikład: chlěb, butra, mloko, cokor, marmelada, měd, twarožk atd. Prašejće so na přikład dźěći: Wón je běły, jara słódki a škodźi zubam. Što to je? Wutřihajće sej za přewjedźenje wobrazy z katalogow abo prospektow a zlěpće je na twjerdu papjeru. Hru móžeće tež z realnymi předmjetami hrać, tak zo dźěći zapřijeća ze wšěmi zmysłami nazhonja.


Sadowe wobrazowe kartki
rěč
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Kotry sad to je?

Materialije

sadoweho wobrazowe kartki abo přirodne sadowe družiny


Přihot

Sadowe wobrazowe kartki wućišćeć a laminěrować abo na twjerdu papjeru zlěpić.


Přewjedźenje

Při tutej hrě so nimo słuchanja a rěčenja wizuelne zaznaće (visuelle Wahrnehmung) spěchuje, dokelž maja dźěći prawy sad resp. prawu kartku pytać. Móžeće tež čerstwy sad wužić, kotryž na papjercowe talerje połožiće. Tak dźěći sadowe zapřijeća ze wšěmi zmysłami nazhonja.

Dźěći zestupaja so do kruha. Srjedźa na zemi leža sadowe wobrazowe kartki. Dźěći běhaja w kruhu a na signal kubłarki wone stejo wostanu. Wona praša so dźěći na přikład: Kotry sad je kulowaty a čerwjeny? Wón rosće w lěću a ma jednu póčku. Dźěćo, kotrež wotmołwu wě, placnje spěšnje do rukow. Wone wozmje sej sad a pomjenuje jón wótře. Je wotmołwa prawa, móže sej dźěćo kartku zdźeržeć. Jeli je wotmołwa wopak, kartku zaso wróćo połoži a druhe dźěćo wuzwoli prawu kartku a ju wótře pomjenuje. Je tež móžno, zo wopisuje kubłarka w swojim prašenju sad tak, zo su wjacore wotmołwy móžne. Štó so derje dokoławokoło sadu wuznaje?


Warianta

Nimo sadu hodźi so hra tež ze zežiwidłami a pječwom přewjesć, kiž wšědnje wužiwamy, na přikład: chlěb, butra, mloko, cokor, marmelada, měd, twarožk atd. Prašejće so na přikład dźěći: Wón je běły, jara słódki a škodźi zubam. Što to je? Wutřihajće sej za přewjedźenje wobrazy z katalogow abo prospektow a zlěpće je na twjerdu papjeru. Hru móžeće tež z realnymi předmjetami hrać, tak zo dźěći zapřijeća ze wšěmi zmysłami nazhonja.


Sadowe wobrazowe kartki
rěč