Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sad nakupować

Material

sadowe wobrazowe kartki

korbik


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć, laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić a wutřihać.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w kruhu. Srjedźa leža sadowe kartki na zemi z motiwom dospody. Kubłarka powěda dźěćom, zo chcedźa dźensa hromadźe na wikach sad nakupować. Praša so dźěći, kotry sad znaja a što móžeš na wikach hewak hišće nakupić. Potom dóstanje jedne dźěćo mały nakupowanski korbik a běži spěšnje zwonka kruha wokoło. Wšě dźěći praja mjeztym zhromadnje hrónčko: La, le, lu, w ruce korbik mam, kiž spěšnje dale dam. Po hrónčku wostanje dźěćo stejo, da korbik tomu dźěsću, kotrež před nim sedźi a namołwi tute: Tanja, wobroć kartku. Wone sydnje so na městno Tanje. Tanja pokaza tamnym dźěćom kartku a sad wótře pomjenuje. Kartku połoži wona do korbika a nowa runda so započina. Jeli je Tanja sad wopak pomjenowała, jej tamne dźěći pomhaja.


Warianta

Nimo sadu hodźi so hra tež z dalšimi zežiwidłami a pječwom, kiž wšědnje wužiwamy, přewjesć, na přikład: chlěb, butra, mloko, marmelada, kołbasa, zelenina atd. Wutřihajće sej k tomu wobrazy z nowinow a zlěpće je na kruty papjerc.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Sad nakupować

Material

sadowe wobrazowe kartki

korbik


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć, laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić a wutřihać.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w kruhu. Srjedźa leža sadowe kartki na zemi z motiwom dospody. Kubłarka powěda dźěćom, zo chcedźa dźensa hromadźe na wikach sad nakupować. Praša so dźěći, kotry sad znaja a što móžeš na wikach hewak hišće nakupić. Potom dóstanje jedne dźěćo mały nakupowanski korbik a běži spěšnje zwonka kruha wokoło. Wšě dźěći praja mjeztym zhromadnje hrónčko: La, le, lu, w ruce korbik mam, kiž spěšnje dale dam. Po hrónčku wostanje dźěćo stejo, da korbik tomu dźěsću, kotrež před nim sedźi a namołwi tute: Tanja, wobroć kartku. Wone sydnje so na městno Tanje. Tanja pokaza tamnym dźěćom kartku a sad wótře pomjenuje. Kartku połoži wona do korbika a nowa runda so započina. Jeli je Tanja sad wopak pomjenowała, jej tamne dźěći pomhaja.


Warianta

Nimo sadu hodźi so hra tež z dalšimi zežiwidłami a pječwom, kiž wšědnje wužiwamy, přewjesć, na přikład: chlěb, butra, mloko, marmelada, kołbasa, zelenina atd. Wutřihajće sej k tomu wobrazy z nowinow a zlěpće je na kruty papjerc.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje