Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sadowy korbik

Materialije

předłoha k wućišćenju

přirodne sadowe družiny

barbjenčki

paslenski lěpk

pisana papjera

ćeńke hałžki


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru. Hromadźće zhromadnje z dźěćimi ćeńke hałuzy. Złamajće hałžki na małe dźěle.


Přewjedźenje

Sydńće so z dźěćimi za blido a połožće dosrjedź blida wšelake družiny sada. Nastorčće rozmołwu, što dźěći wo tutym sadźe wědźa. Prašejće so na přikład:

Kajku barbu ma malena?

Što je waš najlubši sad?

Kajku formu ma apelsina?

Kajki sad rosće na kerku?

Je slowka mjeńša hač jabłuko?

Je mandarina wjetša hač jabłuko?

Rostu apelsiny tež pola nas?

Zwotkel přińdu banany?

Hdyž dźěći na prašenja wotmołwja, njech tež wotpowědny sad do rukow wozmu a jón kołowokoło dale dadźa. Takle so přez narěčenje wjacorych zmysłow (Sinne) słowoskład rozšěri a słowa kaž mały, kulowaty, žołty atd. sej dźěći lěpje spomjatkuja. Tež matematiske předchadne kmanosće (Vorläuferfähigkeiten) so spěchuja, hdyž móža dźěći słowa kaž wjetši a mjeńši wěsćišo rozeznawać.

Po tym dóstanje kóžde dźěćo jednu předłohu k wumolowanju. Sad hodźi so tež z pisanej papjeru wuhotować, kotruž dźěći do toho na kuski roztorhaja. Nic na łopjena a šišku (Stiel) zabyć. Na kóncu nalěpja so hałužki na korbik.


Sadowy korbik
paslenje a tworjenje
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Sadowy korbik

Materialije

předłoha k wućišćenju

přirodne sadowe družiny

barbjenčki

paslenski lěpk

pisana papjera

ćeńke hałžki


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru. Hromadźće zhromadnje z dźěćimi ćeńke hałuzy. Złamajće hałžki na małe dźěle.


Přewjedźenje

Sydńće so z dźěćimi za blido a połožće dosrjedź blida wšelake družiny sada. Nastorčće rozmołwu, što dźěći wo tutym sadźe wědźa. Prašejće so na přikład:

Kajku barbu ma malena?

Što je waš najlubši sad?

Kajku formu ma apelsina?

Kajki sad rosće na kerku?

Je slowka mjeńša hač jabłuko?

Je mandarina wjetša hač jabłuko?

Rostu apelsiny tež pola nas?

Zwotkel přińdu banany?

Hdyž dźěći na prašenja wotmołwja, njech tež wotpowědny sad do rukow wozmu a jón kołowokoło dale dadźa. Takle so přez narěčenje wjacorych zmysłow (Sinne) słowoskład rozšěri a słowa kaž mały, kulowaty, žołty atd. sej dźěći lěpje spomjatkuja. Tež matematiske předchadne kmanosće (Vorläuferfähigkeiten) so spěchuja, hdyž móža dźěći słowa kaž wjetši a mjeńši wěsćišo rozeznawać.

Po tym dóstanje kóžde dźěćo jednu předłohu k wumolowanju. Sad hodźi so tež z pisanej papjeru wuhotować, kotruž dźěći do toho na kuski roztorhaja. Nic na łopjena a šišku (Stiel) zabyć. Na kóncu nalěpja so hałužki na korbik.


Sadowy korbik
paslenje a tworjenje