Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Prawje abo wopak

Materialije

přirodne sadowe družiny abo sadowe wobrazowe kartki

papjercowe talerje

ručny zwónčk


Přihot

Rozdźělće sadowe družiny na papjercowych talerjach w rumje. Alternatiwnje móžeće tež sadowe wobrazowe kartki wužiwać. Stólcy a blida so nabok zestajeja, zo je dosć ruma.


Přewjedźenje

Prjedy hač pohibowansku hru přewjedźeće, pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wšě sadowe družiny, kotrež su na talerjach w rumje rozdźělene. Potom zesydaja so dźěći srjedź ruma na zemju. Kubłarka praji nětko na přikład: Wišnja ma małku póčku. Dźěći maja skrótka čas k přemyslowanju, hač tute wuprajenje trjechi abo nic. Hdyž zazwoniće jónu z ručnym zwónčkom, běža dźěći spěšnje k talerjej z wišnju, dokelž je wuprajenje prawe. Jeli pak prajće sadu, kotraž njepřitrjechi, wostanu dźěći na zemi sedźo. Hrajerjo, kotřiž so wopak rozsudźa a na městnje sedźo wostanu, njech potom hač k wotpowědnemu talerjej skakaja. Nětko wospjetuja wšitcy hromadźe hišće raz: Wišnja ma małku póčku. Po tym so wšě dźěći zaso do kruha zesydaja a hra so pokročuje.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Prawje abo wopak?

Materialije

přirodne sadowe družiny abo sadowe wobrazowe kartki

papjercowe talerje

ručny zwónčk


Přihot

Rozdźělće sadowe družiny na papjercowych talerjach w rumje. Alternatiwnje móžeće tež sadowe wobrazowe kartki wužiwać. Stólcy a blida so nabok zestajeja, zo je dosć ruma.


Přewjedźenje

Prjedy hač pohibowansku hru přewjedźeće, pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wšě sadowe družiny, kotrež su na talerjach w rumje rozdźělene. Potom zesydaja so dźěći srjedź ruma na zemju. Kubłarka praji nětko na přikład: Wišnja ma małku póčku. Dźěći maja skrótka čas k přemyslowanju, hač tute wuprajenje trjechi abo nic. Hdyž zazwoniće jónu z ručnym zwónčkom, běža dźěći spěšnje k talerjej z wišnju, dokelž je wuprajenje prawe. Jeli pak prajće sadu, kotraž njepřitrjechi, wostanu dźěći na zemi sedźo. Hrajerjo, kotřiž so wopak rozsudźa a na městnje sedźo wostanu, njech potom hač k wotpowědnemu talerjej skakaja. Nětko wospjetuja wšitcy hromadźe hišće raz: Wišnja ma małku póčku. Po tym so wšě dźěći zaso do kruha zesydaja a hra so pokročuje.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje